KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem przedstawionych poniżej kategorii danych osobowych jest spółka: Teknika SA (adres do korespondencji: UL. RUCZAJ 98, 02-997 WARSZAWA).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. odpowiedzi na zadane pytanie (przez formularz kontaktowy, wskazany do kontaktu adres mailowy/nr telefonu) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes administratora danych;
  2. Jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes administratora danych, w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy;
  3. Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tzw. uzasadniony interes administratora danych).

Więcej informacji w polityce ochrony danych osobowych